RÄDDA MOLLY-RÄDDA VILDA

RÄDDA MOLLY/RÄDDA VILDA


I föreställningen "Rädda Molly/Rädda Vilda" får vi följa Molly och Vilda en vanlig dag i skolan. Berättelsen ger en inblick i varför man blir en mobbare och hur det känns att bli mobbad. 

 

Genom en utarbetad metod ges en teaterupplevelse som också inbjuder till samtal. Det är bevisat att man förstår det man varit med om först när man kommunicerar det. Den konstnärliga metoden som föreställningen spelas efter är uppbyggd av två moment, en föreställningsdel och en samtalsdel. Uppföljning är viktigt för att barnen ska förstå vad teaterupplevelsen handlat om och hur det påverkar dem själva.

 

Föreställningen Rädda Molly/Rädda Vilda spelas i en koffert-teater där dockteater och berätteri blandas i en omgjord resväska som scen. Efter föreställningen genomförs ett lekfullt samtal med barnen om vad de sett och hur de upplevde Mollys och Vildas situation.


Föreställning är baserad på boken

Rädda Molly/Rädda Vilda

som är skriven av Carina Wilke

Illustrationer av Katarina Dahlquist

Dramatisering av Johanna Axerup


Föreställningen spelas både på skolor, bibliotek och offentligt.


 


PRIS

1500 kr/föreställning

exkl moms och resa.

 


Föreställningens längd: 40 minuter

Målgrupp: Årskurs F-2

(max 30 barn/föreställning)

För bokning:

Mail: johanna(at)axerup.se

Mobil: 0768-99 55 47

Föreställningen spelas för en klass i taget och kan spelas i klassrum. 

SKAPANDE SKOLA - WORKSHOP


Hela föreställningen Rädda Molly/Rädda Vilda berättigar till skapande skola-medel, men komplettera gärna föreställningen med vår workshop som är direkt kopplad till LGR22 från både Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer och kursplanerna i svenska och samhällskunskap. 


Eleverna får en genomgång av dramaturgin för en berättande text och sedan får de utifrån dilemman med mobbning/utanförskap som tema och ett persongalleri själva bygga upp en berättelse. Eleverna jobbar i grupp och arbetsmaterialet är liknande koffert-teatern - då de har magnetiska tavlor som de använder för att berätta sin berättelse, likt en levande bilderbok. 


Tidsåtgång för genomgång, arbete och redovisning är

120 minuter.

Målgrupp: Årskurs F-2 


Pris: 3000 SEK/workshop exkl moms och resa.

Priset avser en klass (max 30 barn).


Workshopen går inte att boka utan att först boka föreställningen Rädda Molly/Rädda Vilda eftersom workshopen förutsätter att eleverna sett den först.