SAGA OCH REGNBÅGEN

SAGA OCH REGNBÅGEN


Kan man bli så osynlig att man försvinner? I föreställningen ”Saga & Regnbågen” får vi följa Saga under en utflyktsdag på förskolan. Vi får följa Sagas känsla om ensamhet och utanförskap och genom detta tränar barnen sin känsla för empati och medmänsklighet. Berättelsen uppmuntrar till samtal om varje barns egenvärde och alla barns lika värde och detta kan kopplas till förskolans läroplan. 

 

Genom en utarbetad metod ges en teaterupplevelse som också inbjuder till samtal. Det är bevisat att man förstår det man varit med om först när man kommunicerar det. Den konstnärliga metoden som föreställningen spelas efter är uppbyggd av två moment, en föreställningsdel och en samtalsdel. Uppföljning är viktigt för att barnen ska förstå vad teaterupplevelsen handlat om och hur det påverkar dem själva.

 

Föreställningen Saga och regnbågen spelas i en koffert-teater där dockteater och berätteri blandas i en omgjord resväska som scen. Efter föreställningen genomförs ett lekfullt samtal med barnen om vad de sett och hur de upplevde föreställningen.


Föreställning är baserad på boken

Saga och regnbågen

som är skriven av Carina Wilke

Illustrationer av Katarina Dahlquist

Dramatisering av Johanna AxerupFöreställningen spelas både på förskolor, bibliotek och offentligt.PRIS


1500 kr/föreställning

exkl moms och resa.

 


Föreställningens längd: 30 minuter

Målgrupp:

Föreställningen lämpar sig från det att barnen fyller 4 år tills dess de börjar förskoleklass.

 

Föreställningen är lämplig att spela för max 15-25 barn per föreställning, beroende på barnens ålder och förskolans förutsättningar. Detta beror på att barnen ska få en nära kontakt med skådespelaren och känna sig trygga och hörda i den efterföljande samtalsdelen. Då får barnen ut det mesta av föreställningen. 

För bokning:

Mail: johanna(at)axerup.se

Mobil: 0768-99 55 47