#RESPEKT - en workshop

#RESPEKT - en workshop för skolans alla klasser


Visa lite respekt! Både mot dig själv och andra!

Skolan är en plats där många barn/ungdomar möts och

spenderar mycket av sin tid. Därför är det viktigt att skolan

blir en trygg plats. Vi arbetar med att uppmärksamma och

synliggöra normer i samhället och ger barnen/ungdomarna

verktyg till att tänka normkritiskt.


Genom diskussioner och övningar gör vi barnen/ungdomarna

medvetna om alla människors lika värde och alla människors

olika förutsättningar.


Vi vill påbörja ett värdegrundsarbete som ska stärka individen.

Är man trygg med sig själv, är man också trygg med andra.

Det är viktigt att alltid arbeta aktivt med normer och

värdegrund för att stärka individer och få trygga grupper.


Vår workshop anpassas för att passa förskoleklasser upp till gymnasieklasser.

PRIS

2 000kr/klass

+moms och resa (18.50kr/mil utanför Malmö)


Vi arbetar med en klass i taget, max 25-30 pers.

Workshopen tar 1 timme.

Minst en lärare ska finnas på plats.

Vi kan vara i ett klassrum eller valfri lokal.

Endast ett 230V-uttag behövs.


För bokning:

Mail: info(at)axerup.se

Mobil: 0768-99 55 47

Företaget har sitt säte i Malmö - men vi jobbar i hela Sverige.

@axerupproduction

Maila oss

AXERUP PRODUCTION

 

Organisationsnummer:

769630-4125

Innehar F-skattesedel

Företaget är momsregistrerat